กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางวัฒนีย์ ศิริเอก

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายสัญญา รุ่งเรือง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายศรายุทธ ศิริเอก