คณะผู้บริหาร

พระครูพิศาลสุทธากร
ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ
เบอร์โทร : 0851786968

นายสมชาย สร้อยน้ำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 089 - 8258715
อีเมล์ : somchai200@gmail.com

นายสัญญา รุ่งเรื่อง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมพร เหมพันธุ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา