รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
15 ถนนโชคชัย   ตำบลโพธาราม  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
เบอร์โทรศัพท์ 032-355254 เบอร์แฟกส์ -
Email : watsaiup@windowslive.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :